Vores værdier

I Børnehuset Solstien ønsker vi at give børnene en tryg, omsorgsfuld og indholdsrig hverdag med voksne, der er nærværende og anerkendende.

Vi mener, at tryghed og anerkendelse er en forudsætning for børnene trivsel, for deres udvikling og deres læring. På samme måde er nærvær vigtigt for at skabe optimale rammer, så de kan skabe relationer og udvikle sig. Når pædagogen er anerkendende, føler barnet sig set, hørt og forstået. Det er grundlæggende, at børnene oplever nærvær og anerkendelse, og at de har en oplevelse af at være en del af et fællesskab. Det er vigtigt for at kunne udvikle tillid til omverdenen.

I Børnehuset Solstien arbejder vi ud fra en værdi om at udvise anerkendelse og forståelse for forskellige kulturelle baggrunde. Nærværende voksne er et vigtigt element for at skabe optimale vilkår for barnets udvikling af relationskompetencer.

Solstiens børnesyn er baseret på, at børn er kompetente med muligheder og ressourcer, der gør dem til aktive deltagere i deres egne læreprocesser og deres omverden. Vi lægger stor vægt på at gøre børnene selvhjulpne, og vi tilstræber et miljø, hvor børnene har indflydelse på deres liv og anerkendes for deres bidrag til fællesskabet; et miljø hvor børnene får mulighed for at udvikle sig, så de kan handle, vælge og agere i en mangfoldig hverdag.

Læs også

Hvidovre Kommunes politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (åbner i nyt vindue)