Præsentation

Børnehuset Solstien er en integreret institution, der består af to huse.

Hus 1 består af tre stuer med børn i alderen 3-6 år samt Hvidovre Kommunes sprogstimuleringstilbud (SST). Sprogtilbuddet er fordelt på de tre stuer, hvor der til hver stue er tilknyttet en sprogpædagog.

Hus 2 består af tre stuer med børn i alderen 0-4 år. Vi vægter højt, at der er et tæt samarbejde i mellem afdelingerne. Det sker gennem den pædagogiske praksis, hvor vi laver fælles projekter og temaarbejde.

I Solstien er der ca. 85-95 børn og ca. 25 voksne.

Vi ligger i Avedøre stationsby, hvor der i nærområdet er grønne arealer, som vi bruger, ligesom den skønne natur i Vestskoven. Vi bor tæt på offentlig transport, Avedøre bibliotek og legepladser.  

I Børnehuset Solstien arbejder vi med et stort fokus på sprog og inklusion ud fra en anerkendende og narrativ tilgang, med udgangspunkt i vores læreplan.