Forældrebestyrelsen

Børnehuset Solstien har en forældrebestyrelse, hvor forældre kan vælges for en 2-årig periode. Der er valg på forældremøderne en gang om året. Vi holder møder seks gange om året af ca. 2 timers varighed.

I forældrebestyrelsen deltager to personalerepræsentanter og ledelsen.

Forhør dig nærmere hos ledelsen eller bestyrelsen, hvis du er interesseret i bestyrelsesarbejdet.

Læs mere om forældrebestyrelser i Hvidovre Kommune: Forældrebestyrelser i dagtilbud i Hvidovre Kommune