På vej i skole

I Børnehuset Solstien arbejder vi med vores ældste børnehavebørn i en storgruppe.

Vi skal sammen med jer forældre forberede børnene på, at de skal ud i en ny verden, hvor der er nye og større krav til dem.

Vi holder et forældremøde i starten af efteråret, hvor vi informerer forældre om, hvilke pædagogiske projekter, der skal foregå i storgruppen.

Som forældre vil I blive inviteret til en samtale med jeres barns stuepædagoger om, hvordan jeres barn trives og udvikles. I vil også komme ind på, om der er noget særligt, der skal være fokus på, når jeres barn skal starte i skole og eventuelt SFO. 

Jeres barn skal starte i skole i august i det kalenderår, hvor han/hun fylder 6 år. Alle børn skal gå i 0. klasse (børnehaveklassen), da det er en obligatorisk del af grundskolen.

Vi har fokus på at gøre jeres barn selvhjulpent på forskellige niveauer. Det er ikke kun at kunne tage tøj på, men også at kunne håndtere konflikter på en god og hensynsfuld måde, at hjælpe andre, at være en god ven og tackle de gode og lidt svære ting, man oplever i hverdagen.

I storgruppen laver vi spændende projekter, hvor der er fokus på tal, bogstaver, bøger, ture og kreative ting.

Den sidste hverdag i april måned holder vi afslutningsfest for de kommende skolebørn. Om formiddagen holder hele huset fest for børnene, og vi har fint tøj på, disko og fin frokost. Om eftermiddagen er alle forældre inviteret til farvelhygge.

Det er altid en dag som er fyldt med spænding omkring alt det nye der skal ske, men også lidt sørgmodig, da vi siger farvel til børn og familier, som vi har kendt i gennem flere år.