Nye børn

Det er for os altid vigtigt, at I som forældre sammen med jeres barn får en positiv oplevelse som nye i vores hus. Derfor vil vi altid opfordre jer til at ringe eller komme forbi, så vi kan aftale, hvad tid I skal komme den første dag.

Når barnet møder institutionslivet første gang, kan det være noget af en omvæltning, og det kan være svært for både forældre og barn. Vi er meget opmærksomme og omsorgsfulde, så vi får skabt et trygt miljø til en god start. Det at falde til i institutionen kan variere fra barn til barn, og der er tid og plads til, at indkøringen kan foregå på barnets præmisser. Vi gør meget ud af, at jeres barn kommer godt ind i børnegruppen og føler sig som en del af fællesskabet.

Når I starter i Solstien, vil den første dag være et møde med os, hvor vi fortæller jer om hvem vi er, og vi hører om jer og jeres barn. Herefter aftaler vi, hvordan den første tid/indkøringen skal være.

Vi har i Solstien en plan for, hvordan vi kører børn ind, og vi har stor succes med denne måde at gøre det på. Planlægningen vil altid ske i samarbejde med jer forældre. Vi ved, at det er en vigtig del af, at jeres barn trives, og at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn hos os.

Det kan være svært at skulle gå fra sit barn, og derfor hjælper vi altid gerne med at sige farvel. Hvis I skulle opleve, at jeres barn har svært ved at sige farvel, er I altid meget velkomne til at ringe efter I er gået og høre, hvordan det går, også selvom det har været en god afsked.

Læs også velkomstfolder