Forældresamarbejde

I Børnehuset Solstien er det vigtigt for os, at vi har et godt og respektfuldt samarbejde med jer forældre. Når I starter i Solstien, vil der i indkøringsperioden være afsat tid til at lære jer og jeres barn at kende. Når der er gået 3-6 måneder, vil I blive tilbudt en samtale, hvor vi taler om hvordan starten har været, de ting vi ikke har nået i hverdagen, og hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget, som I ikke har fået spurgt ind til.

En gang om året afholder vi forældrekonsultation, hvor alle forældre får tilbudt en samtale omkring barnets trivsel og udvikling.

I hverdagen vil der på hver stue være dagssedler, hvor I kan læse om, hvad der er foregået af aktiviteter i løbet af dagen.

Vi sender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev ud, hvor vi fortæller lidt om, hvad der sker i huset.

AULA er det forældreintra, der bruges i Hvidovre Kommunes institutioner. I AULA ligger børnenes stamkort og her vil I modtage beskeder fra institutionen og forvaltningen. Det er også i AULA, at I giver fototilladelser, noterer særlige oplysninger om barnet (fx allergier) og kan skrive kontaktoplysninger på andre, der må hente barnet eller kan kontaktes i akutsituationer.

Det er meget vigtigt, at I opretter jer og udfylder jeres barns stamkort. I skal holde stamkortet opdateret, hvis I fx skifter telefonnummer eller adresse. I AULA skal I også notere, når jeres barn holder fri/ferie eller er syg.

Første gang I logger på AULA, skal I bruge Nem-Id, derefter kan I oprettet en personlig kode.

Har I brug for hjælp til at komme på AULA, hjælper vi gerne.